ผลกระทบของสัญญาณรบกวนแวดล้อมต่อโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChompunth, C., "Effects of Environmental Noises on Fundamental Frequency Contours of Thai Expressive Speech", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 1237-1241