ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

Publish Year International Conference 2
2017 exดร.แพรวรวี เคหะสุวรรณ, exดร.อาภาพรรณ พัฒนาพันธ์, inดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์, "LAND ADMINISTRATION IN THAILAND: AGRICULTURAL LANDREFORM CHALLENGES", The 7th International Scientific and Practical Conference, 12 - 15 เมษายน 2017, มอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย
2014 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "Learning Promotion Trends Bades on Problem and Needs of Thai Farmers", "The Asian Conference on Education 2014 (ACE 2014) at Osaka Japan, 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2014, Osaka ญี่ปุ่น