ผลกระทบจาการทำประมงแสงไฟล่อต่อทรัพยากรประมงบริเวรปะการังเทียม

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSukchai Arnupapboon, exKamonpan Awaiwanon, exThanyanut Intang, "Penetration of Fishing Light around the Artificial Reef at Samet Island,Rayong Province, Thailand", International Fisheries Symposium IFS 2012 Sharing Knowledge for Sustainable Aquaculture and Fisheries in the South-East Asia, 6 - 8 ธันวาคม 2012, Can Tho City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม