การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of Tobacco By-Product for Controlling Cassava Pink Mealybug", Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological, 24 - 26 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Development of Waste Tobacco in Yard Long Bean Aphid Control", ISSAAS 2009 International Congress, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย