การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดโลหะหนักโดยเม็ดซีโอไลต์จากชานอ้อยในน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะ