การขยายกำลังการหีบอ้อยที่เหมาะสมในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "Optimal Logistics System for Sugarcane Mechanical Harvesting in Thailand", International Conference on Aquaculture, Agro Business Industry and Agritourism (ICAAA 2014) , 26 - 27 กันยายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)