การเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกากสมุนไพร

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนารีรัตน์ เดชสุธรรม, "การเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกากสมุนไพร", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2014), 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิรัชพงศ์ ปรีสวัสดิ์, "การเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกากกาแฟ กากใบชาเขียวและขุยมะพร้าว", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2014), 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย