การคัดแยกและศึกษาจุลินทรีย์จากลูกน้ำยุงเพื่อใช้เป็น Host ในการผลิตโปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากเชื้อ บาซิลัส ธูรินเจนซีส

Publish Year International Conference 1
2012 inอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, exMiss Soraya Deeklay, exMiss Kanchana Prigyai, "Isolation and characterization of microorganisms form mosquito larvae for Bacillus thuringiensis Cry toxin production", International conference on microbial taxonomy, basic and applied microbiology, 4 ตุลาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย