การศึกษาเปรียบเทียบยีน Pathogenesis-Related Protein 10 (PR10) ระหว่างพริกสายพันธุ์ต้านทาน และอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส