คำและสำนวนภาษาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, "Phenomenon of Pali and Sanskrit: The Distinctive Role of Dead Languages to Living Thai Words", Journal of Institute for Foreign Languuage Studies (PUFS), ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กันยายน 2009, หน้า 55-75
2007 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, "Word Formation of Pali and Sanskrit Influences to Thai Language", Journal of Korean Association of Thai Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, กันยายน 2007, หน้า 1-27
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, "ข้อสังเกตเรื่องการกลมกลืนเสียงในภาษาบาลีและสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย", Rajapark Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 62-67
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, "Pali-Sanskrit Word and Expression Used in the Royal Tutelage of HM King Bhumibol Adulyadej", The International Academic Forum ACAH/LibrAsia 2016 , 7 - 10 เมษายน 2016, โกเบ ญี่ปุ่น