การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนสำหรับต้นกำเนิดจากปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยใช้ตัวทำขนาน