"เรียน"กับเฟซบุคโดยใช้ข้อมูลเครือข่ายและจากผู้ใช้งาน

Publish Year International Conference 1
2015 exอติกานต์ ม่วงเงิน, inดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การใช้งานกิจกรรมเฟซบุคผ่านมุมมองเครือข่ายและมนุษย์", 2015 - 7th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) Entertainment Technology for Life, 28 - 31 มกราคม 2015, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย