อนุกรมวธานของปลาสกุลซิวหนวดยาว

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakda Arbsuwan, exMelfa Marini, exHusnah Samhudi, "First record of the cyprinid fish, Esomus metallicus (Actinopterygii: Cyprinidae) from Sumatra.", The Natural History Bulletin of the Siam Society, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1 and 2, ธันวาคม 2012