การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.จตุพร กุลอึ้ง, อาจารย์, "Investigation of sex-linked DNA regions in Cycas species using amplified fragment length polymorphism markers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 559-566