การแก้สมการเวียนเกิดตรรกยะจำพวกหนึ่ง

Publish Year International Journal 4
2014 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exCharinthip Hengkrawit, exKanet Ponpetch, "Functional equations characterizing the tangent function over a convex polygon", Aequationes Mathematicae, ปีที่ 88, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2014, หน้า 201-210
2013 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exCharinthip Hengkrawit, exWatcharapon pimsert, "A note on the stability of an equation", Acta Universitatis Apulensis, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 77-80
2012 exSupree Dangskul, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exPinthira Tangsupphathawat, "Values of sequences of purely periodic functions", Applied Mathematics E-Notes, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มีนาคม 2012, หน้า 5-13
2012 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจรินทิพย์ เฮงคราวิทย์, exBruce Ebanks, "Some logarithmic functional equations", Archivum Mathematicum, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2012, หน้า 173-181
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exUmarin Pintoptang, exSuton Tadee, "The concept of q-cycles and some of its applications", Third Palestinian Conference on Modern Trends in Mathematics and Physics, 16 - 18 กรกฎาคม 2012, Hebron รัฐอิสราเอล