การผลิตยางฟองจากยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยสารประกอบเซรามิกส์ชนิดแคลเซียมคาร์บอเนต

Publish Year International Journal 5
2017 exKorattanawittaya, Sasithorn, exPetcharoen, Karat, exSangwan, Watchara, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exKarnthidaporn Wattanakul, exAnuvat Sirivat, "การผลิตแบบพิมพ์มือเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตฟิล์มถุงมือยางโดยกระบวนการจุ่มพิมพ์", POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2017
2015 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSunisa RORTCHANAKARN, exKarat PETCHAROEN, exProf. Dr. Anuvat SIRIVAT, "Effects of Foaming Agents and Calcium Carbonate on Thermo-MechanicalProperties of Natural Rubber Foams", POLIMERI, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 10-17
2015 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exH. Deechaiyapum, exK. Petcharoen, exProf. Dr. A. Sirivat , "Effect of Alumina Particles Embedded in Natural Rubber Foams on Cell Morphology and Thermo-Mechanical Properties", International Polymer Processing, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 82-90
2015 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exWasirin Pannangpetch, exKhomkrit Aranyik, exKarat PETCHAROEN, exAnuvat Sirivat, "Embedded eggshells as a bio-filler in natural rubber for thermal insulation composite foams", Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, เมษายน - กรกฎาคม 2015, หน้า 189-206
2013 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSarunya Chaisakrenon, exAncharee Banchong, exRaksapong Kunanuraksapong, exProf.Anuvat Sirivat, "Mechanical and electrical properties of alumina-natural rubber composites", Rubber Chemistry and Technology, Volume 42, Number 1, February 2013, pp. 26-33, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 26-33
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSunisa RORTCHANAKARN, exHathairat DEECHAIYAPUM , "Thermo-mechanical Properties of Eggshells Embedded in Natural Rubber for Sponge Rubber Composite", IS-EMD2012, 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012, Chiba, Japan ภูเก็ต ประเทศไทย