ระบบฐานข้อมูลความรู้ภารกิจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวิบูลย์ คำสมบัติ, "ระบบฐานข้อมูลความรู้ภารกิจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2011), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย