การประเมินประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัสเสียงพูดแบบมัลติพัลส์เบสโค้ดเอ็กไซต์ลิเนียร์พรีดิคทีฟที่มีเครื่องมือปรับระดับอัตราการเข้ารหัสบนช่องสัญญาณแบบเรเล่เฟดดิ่งและสัญญาณรบกวนแบบแอดดิทีฟไวท์เกาเสียน