การใช้เทคนิค NIRs ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบมะม่วงอย่างรวดเร็ว


แสดงความคิดเห็น

(0)