นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่และราที่เป็นปรสิตจำเพาะ

  • โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2553-2554)

  • inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์

  • inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2013 exJedediah F. Brodie, exWarren Y. Brockelmen, inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exAnuttara Nathalang, "Complexities of linking defaunation to tree community dynamics: case studies from national parks in Thailand", Complexities of linking defaunation to tree community dynamics: case studies from national parks in Thailand, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 77-90