การผลิตวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียมโดยการเผาผนึกด้วยเฟสของเหลวเพื่อใช้เป็นกระดูกเทียม

Publish Year National Conference 2
2012 exOrawan Worasub, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Porous NiTi Produced by NiTiTa Transient-Liquid-Assisted Method", The 5th Thailand Metallurgy Conference (TMETC-5), 19 - 20 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exจิรวดี จีนศรี, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Niobium wires for creating macroporosity and enhancing densification in porous NiTi", The 5th Thailand Metallurgy Conference (TMETC-5), 19 - 20 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย