วิธีการประเมินกำลังองค์อาคารอย่างง่าย โดยไม่ทดสอบ Load Test

Publish Year National Conference 1
2010 exณัฐพล สิ่วไธสง, inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินกำลังองค์อาคารอย่างง่ายโดยไม่ทดสอบ Load Test", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 6, 20 - 22 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย