การศึกษาการแสดงออกองเอนไซม์ดีเอ็นเมทิลทรานสเฟอเรสในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhradtii ภายใต้สภาวะเครียดต่างๆ


แสดงความคิดเห็น

(0)