การพัฒนาระบบตรวจวัดเครือข่ายความเร็วสูง

Publish Year International Journal 1
2013 exKoht-Arsa, K., inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "A centralized state repository approach to highly scalable and high-availability parallel firewall", Journal of Computers (Finland), ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 1664-1676
Publish Year International Conference 2
2012 exKasom Koht-arsa, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "HIGH AVAILABILITY AND SCALABILITY OF PARALLEL STATEFUL FIREWALL DESIGN", International Conference on Internet Studies,, 18 สิงหาคม - 18 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exKasom Koht-arsa, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Achieving Scalable Parallel Firewall with Centralized State Repository using State Replication", International Computer Science and Engineering Conference, 7 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย