การประมาณค่าโวลาติลิตี้ของราคาหุ้นปตท.โดยตัวแบบเฟ้นสุ่ม