การทดสอบความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟัน

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วรพรรณ เรืองผกา, อาจารย์, exรศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ, "An empirical test of the minimal cognitive processing theory of web user behavior: Usability Testing of MU Orthodontic Web-based system version 1.0", International Association for Computer Information Systems (IACIS) 2010, 6 - 9 ตุลาคม 2010, ลาสเวกัส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา