การวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งตับและฤทธิ์ต้านไวรัสในผักพื้นบ้านของไทย

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "หน้าที่และประโยชน์ของโคเอ็นไซม์ คิวเทน", วารสารวิทยาศาสตร์, ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 79-84
Publish Year International Conference 1
2011 exนางสาววรรณวิสา ไวยพุฒ, exดร. สัญชัย พยุงภร, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification of anti-liver cancer and anti-HBV properties in Thai plants", the 3rd Biochemistry and Molecular Biology International Conference, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย