ผลของสาร MC1 (Multi Cytokine 1) ต่อการกระตุ้นการหายของแผลในหนูเม้าส์