ระบบวัดรังสีแกมมาแบบส่งข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่