การโดปฟิมล์บางCdTeที่เตรียมโดยไมโครเวฟสปัตเตอร์ริ่งด้วยCdCl2