การพัฒนาผงฝุ่นชนิดเกาะติดสำหรับตรวจหาร่องรอยบนผิววัตถุโดยใช้เถ้าลอยเป็นวัตถุดิบ