สร้างโปรแกรมเปรียบเทียบลายนิ้วมืออาชญากรสำหรับตำรวจท้องที่สภอ.ศรีราชาเพื่อช่วยในการสืบสวนคดีอาชญากรรม