การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakigawa Tomohiro, Koike Masayuki, "Development of Cassava Vertical-Planting Machine", Japanese Journal of Farm Work Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ Extra 1, พฤษภาคม 2008, หน้า 151-152
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakigawa Tomohiro, Koike Masayuki, "Abdullakasim Wanrat, Takigawa Tomohiro, Koike Masayuki. 2008. Development of Cassava Vertical-Planting Machine. Japanese Journal of Farm Work Research, Vol.43 (Extra Issue 1): 151-152", The 43rd Annual Meeting of the Japanese Society of Farm Work Research, 16 - 17 พฤษภาคม 2008, Saitama ญี่ปุ่น