ผลของสารสกัดบางชนิด ที่มีคุณสมบัติการล่อแมลงสาบเข้ากับดัก