การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคและกลไกที่เกี่ยวข้องโรคขอบใบแห้งและใบขีดโปร่งแสงของข้าวและโรคสำคัญของถั่วเหลืองฝักสด

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of benefitcial antagonistic acteria for enhanced growth and induced plant defense response against important soybean diseases", International symposium of the recent progress on natural products for better life, 1 พฤษภาคม 2008