การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของส้มโอพันธุ์การค้าและพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat(SSR)


แสดงความคิดเห็น

(0)