ความสามารถเปียกได้ของพื้นผิวเมื่อมีการปนเปื้อนแบบผสมจากของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 27 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย:การเปรียบเทียบความเสี่ยงเชิงสถิติและการประมาณแบบจุด ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, 25 - 27 มีนาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย