การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีดิสเพิร์สที่ติดเปื้อนเส้นใยอิลาสเทนบนเส้นใยผสมของโพลีเอสเทอร์ และอิลาสเทนเพื่อสมบัติการทนทานต่อการซักที่ดี