โครงการศึกษาด้าน Water Resources Engineering และ Water Impact Studies สำหรับใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี ประเทศพม่า


แสดงความคิดเห็น

(0)