วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลบนกระจกเงาด้วยเทคโนโลยี Liquid Crystals