การศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ


แสดงความคิดเห็น

(0)