ทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์, "ATTITUDES TOWARD THAI REGIONAL DIALECTS BEFORE AND AFTER A COURSE IN LINGUISTICS", The International Conference on Languages (ICL), 10 - 11 ตุลาคม 2015, Kuala Lampur มาเลเซีย