การสังเคราะห์สารประกอบนำไฟฟ้าของยางสังเคราะห์กับเลดเซอร์โคเนต

Publish Year International Journal 5
2013 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exY. Pornchaisiriarun, exC. Phansa-ard, exกะรัต เพ็ชรเจริญ, exศ.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Lead Zirconate (PbZrO3) Embedded in Natural Rubber for Electroactive ElastomerComposites", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1-16
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSirivat, A, exKunanuruksapong, R, exWongkasemjit, S, "Electrorheological properties of novel piezoelectric lead zirconate titanate Pb(Zr-0.5,Ti-0.5)O-3-acrylic rubber composites", MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2009, หน้า 1913-1918
2008 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSirivat, A, exWongkasemjit, S, "Electrorheology and characterization of acrylic rubber and lead titanate composite materials", APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 262-269
2007 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof. Dr. Anuvat Sirivat, exAssoc.Prof.Dr.Sujitra Wongkasemjit, "พฤติกรรมการไหลตัวของอะคลายลิกรับเบอร์และเลดเซอร์โคเนตไททาเนต", IEICE Technical Report , ปีที่ 85, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2007
2006 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Electrical properties of a novel lead alkoxide precursor: Lead glycolate", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 98, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2006, หน้า 138-143
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Electrical Properties of Novel Lead Zirconate/Synthetic Rubber composite Materials", International conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB), 23 กรกฎาคม 2009 - 24 กรกฎาคม 1996, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exP. Wongpinthong, exN. Uttanawanit, exM. Longthong, "An Innovation of Particulate Reinfored Alumina and Acrylic Rubber Composite Matrials", IEICE Technical Committee Submission System, 15 - 16 พฤศจิกายน 2008