ผลของความแตกต่างทางพันธุกรรม (genetic similarity) ของรุ่นพ่อแม่ที่มีผลต่อ DNA methylation และการเพิ่มระดับของ LTR retrotransposons ในข้าวลูกผสม