ศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการพ่นสีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่