การสร้างประชากร BC1F2 เพื่อหาตำแหน่งยีนที่ควบคุมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริกลูกผสมข้ามชนิด