สารเคลือบหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อนและต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต (ทุนประเภท ฝ่าย 5 )

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "สารเคลือบหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย