ปริมาณไซยาไนด์ตกค้างและเลซิตินจากไหมป่าอีรี่

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt.", The 20th Congress of the International Sericulture Commission Conference, 15 ธันวาคม 2005 - 18 กันยายน 2006, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย