การผลิตวัสดุรองชายน้ำของพื้นปูกระบะรถโดยใช้เศษพลาสติกพอลิพรอพีลีนและการเสริมแรง