Expertise Cloud

aboveground biomassAcaciasagricultural residueAshbiomassBreed effectChachoengsao provincecoastal saline soildeep water culturedegraded soilDry zonefast growing treefast-growing treeFly Ashfuel propertiesGoatHerbKidding intervalLand racesNumber of kids bornorganic -chemical fertilizerParturitionPatchouliPlantingPogostemon cablinProgenySalaciaSoil Conditionerกระดาษทำด้วยมือกลุ่มประเทศ ACMECSกลูโคแมนแนนการคลอดลูกการจับคู่ธุรกิจการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารการพัฒนาการย่อยสลายการวิเคราะห์ทางกายภาพการวิเคราะห์ทางเคมีการสกัด (Extraction)แก๊สซิฟิเคชั่นขี้เถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษครามความเป็นไปได้ความเหมาะสมของที่ดินคอมพอสิตเครือข่ายเครื่องขูดใบสับปะรดไคโตแซนจ.ฉะเชิงเทราจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนลูกแรกคลอดชีวมวลชีวมวล ไม้โตเร็วสกุล Acaciaชีวมวลจากการเกษตรเชื้อเพลิงชีวมวลเชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์เชื้อเพลิงอัดเม็ดฐานข้อมูลต้นแบบเถ้าชีวมวลทีทรีเทคนิคNIRเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชน้ำมันหอมระเหยใบสับปะรดไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์เคมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอผลึกนาโนเซลลูโลสผักข้าวแผ่นไม่ทักทอฝ้ายพริกหวานพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าพัฒนาพันธุ์ซาแนนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ลูกผสมพันธุ์แองโกลนูเบียนพื้นที่เสื่อมโทรมแพทชูลีแพะไฟฟ้ามะเขือเทศไม้โตเร็วระเบิดด้วยไอน้ำโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้วัสดุดูซับเสียงเส้นใยไผ่

Interest

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วนวัฒนวิทยา

Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)